Photovoltaic Cell Businesses in the World by Business Name Starting with Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Business Names Starting with Z

Zenit - Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co., Ltd - Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company - Zhejiang Topoint Holding Group - Zircar Zirconia, Inc. -

Zenit

Firma Zenit oferuje badanie za pomoc█É kamery termowizyjnej, ktà re pozwala na zidentyfikowanie szczegà âowo i bezinwazyjnie ka dego s âabego obszaru izolacji budynku oraz okre lenie zakresu prac maj█Écych na celu popraw█™ izolacyjno ci w najskuteczniejszy sposà b. Pomiar kamer█É termowizyjn█É z zewn█Étrz i od wewn█Étrz obejmuje ciany, okna, drzwi, dach i inne elementy budynku stanowi█Éce mostki cieplne. Najcz█™ ciej u ycie kamery termowizyjnej jest jednym mo liwym sposobem na odnalezienie uszkodze lub defektà w ktà rych ujawnienie bez zastosowania kamery termowizyjnej jest niemo liwe. Wykorzystanie termowizji jest wi█™c konieczne w celu unikni█™cia rozkuwania i niszczenia warstw ...

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co., Ltd

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co., Ltd. was established on May 6th 2008 and located in Haining City, Zhejiang Province, China. Our company is well-located in the PV industry base-Jianshan New Area, Haining City, covering an area of 68000 . In the first stage, we invested RMB 500 million and introduced three advanced equipment for the mono-crystal silicon processing line from America, Italy, Germany, Hungary, etc. Our company is specialized in manufacturing solar cells, solar modules and other Photovoltaic products. We have 75MW solar cell production line, 200MW solar module production line and professional solar lamp production line. Our products are characterized of environmental protection, low pollution, safety, energy-savi...

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company (Sunowe Photovoltaic) is at international advanced level in technical development, design and production of photovoltaic cells & modules in China. Our high efficiency and quality PV modules are UL listed, TUV-IEC61215, IEC61730 and CE certified. The annual production capacity is 200MW. Welcome to contact us for further information. Contact Person: Ms. Sally Wong Tel: 852-91293681 Email: OR sally_sunowe@yahoo. com. hk

Zhejiang Topoint Holding Group

We Zhejiang Topoint Holding Group have complete PV Industry chain from silicon ingots, silicon wafers to solar cells and solar panels so that we can produce and offer quality solar cells and solar panels with competitive price. We believe we can cooperate well to explore solar module market together based on our advantage and your strong marketing ability .

Zircar Zirconia, Inc.

Provider of thermal insulation solutions to researchers, manufacturers and product developers. Manufacture thermal insulation products including ceramic fiber boards, blankets, textiles and cylinders. Specialists in high temperature insulation for applications up to 2400 Celsius.

Additional Business Listings

Not Listed? Add your business listing to the Source Guides business directory

Can't Find It? Search the entire Source Guides site using keywords:

Momentum Technologies LLC

©1995-2016 All Rights Reserved